مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

محمدعلی مینایی

تحقیقات فاز اول طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی به بهره‌برداری رسید؛ مرکز مطالعات جامعه و امنیت در راستای اجرای طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی پنج طرح مربوط به فاز نخست را به مرحله بهره برداری رسانید...

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه