مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

لیست مقالات چاپ شده در پژوهش‌نامه

ماهیت اجتماعی امنیت؛ رویکردی قرآنی/ دکتر اصغر افتخاری

امنیت جامعه؛ معنا، محدوده و مؤلفه‌ها/ دکتر قدیر نصری

عوامل اجتماعی امنیت؛ رویکردی ایرانی/ دکتر محمد میرسندسی

نظم و امنیت اجتماعی/ ابراهیم رومینا و نوشین‌السادات حسینی

امنیتی‌شدن بحران‌های اجتماعی؛ رویکردی جامعه‌شناختی/ دکتر عبدالرضا امیری

کنترل جرم و امنیت اجتماعی در ایران/ دکتر نادر نوروزی

نهادهای واسط و امنیت اجتماعی در ایران/ دکتر محمد میرسندسی

مسائل و راه‌کارهای تقویت امنیت اجتماعی در ایران/ دکتر محمدحسین رضایی

اجتماعی و فرهنگی اینترنت بر امنیت اجتماعی ایران/ سعید مجردی

هویت و امنیت: تأملی در مسئلة شهروندی/ سیدرضا شاکری

ادامه مطلب

لیست کتاب‌های منتشرشده

1- درآمدی نظری بر امنیت جامعه‌ای

2- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت

3- پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (دفتر نخست)

4- جامعه‌شناسی تاریخی امنیت در ایران

5- اینترنت و امنیت اجتماعی

6- ترجمان جامعه و امنیت؛ جامعه، امنیت، هویت

7- ترجمان جامعه و امنیت، خشونت قومی و محظور امنیتی

8- امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی

9- فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت

 

لیست کتاب‌هایی که در آینده منتشر می‌شوند

1- شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر شاخص‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی

2- مفاهیم پایه و مولفه‌های مفهومی امنیت

3- بحران‌شناسی امنیت اجتماعی در ایران

4- پژوهش‌نامه امنیت اجتماعی (دفتر دوم)

5- نظریة امنیت جامعه‌ای: چارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی

6- اصول و مبانی امنیت اجتماعی شده در اسلام با تاکید بر قرآن کریم و سیره معصومین  علیهم السلام

7- ابعاد موثر بر  امنیت اجتماعی  در جامعه ایران (مؤلفه‌ها و شاخص‌ها)

8- بررسی فرصتها وتهدیدات  شبکه‌های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها

9- سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

10- پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی

11- مبانی نظری امنیت انتظامی

ادامه مطلب

عناوین طرحهای پژوهشی طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی

اجرای 7 پروژه تحقیقاتی:

- امنیت اجتماعی: مفاهیم، مولفه ها و نظریه ها - مجری: جناب آقای دکتر قدیر نصری

- بررسی پیامدهای فرهنگی اجتماعی کاربرد اینترنت بر امنیت اجتماعی در ایران و ارائه راهبرد مناسب - مجری: جناب آقای سعید مجردی

- تحلیل بحران های موثر بر امنیت اجتماعی ایران از سال 1367 تا 1386 -  عوامل، روند ها و تجربه ها  مجری: جناب آقای دکتر عبدالرضا امیری- جناب آقای عسگری

- فرهنگ اصطلاحات امنیت - مجری: جناب آقای فرزاد پورسعید

- تحلیل جامعه شناختی امنیت درایران باتاکید بر رویکرد تاریخی- مجری: جناب آقای دکتر سیدمحمد میرسندسی

- امنیت اجتماعی از دیدگاه اسلام - مجری: جناب آقای دکتر اصغر افتخاری

طرح‌های تحقیقاتی سفارشی:

- طرح تحقیقاتی «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران (حوزه فرهنگی سیاسی، به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)

- طرح تحقیقاتی «شاخص‌های راهبردی امنیت در جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصادی (پایش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از دیدمان اقتصادی، به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)

- طرح تحقیقاتی «مبانی نظری امنیت انتظامی» به سفارش سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا

فاز اول طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی

- نظریه امنیت جامعه‌ای؛ چهارچوب مفهومی، موازین عملی و ارائه الگوی ایرانی- دکتر قدیر نصری

- اصول و مبانی امنیت اجتماعی در اسلام با تأکید بر قرآن کریم و سیره معصومین (ع)- دکتر اصغر افتخاری

- عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی در جامعه ایران؛ مؤلفه‌ها و شاخص‌ها- دکتر علیرضا مهانیان

- بررسی فرصت‌ها و تهدیدات شبکه‌های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر امنیت اجتماعی و ارائه راهبردها- دکتر علیرضا طالب‌پور

- تدوین سند راهبردی علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران- دکتر لاجوردی

ادامه مطلب

طرح‌های در حال اجرا

- طرح تحقیقاتی «دانشنامه ایرانی امنیت»

ادامه مطلب

برنامه‌ریزی برای اجرای 5 طرح تحقیقاتی مشروحه زیر برای سال 1395

- تبارشناسی امنیت اجتماعی در ایران معاصر

- تحولات رسانه در ابعاد ابزار پیام و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی

- طراحی و ارائه الگویی برای مدیریت جامع بحران‌های اجتماعی با تاکید بر مرحله پیش از بروز بحران

- بررسی و شناخت چیستی و چگونگی تاثیر شرایط زیست‌محیطی بر امنیت اجتماعی ایران

الگوهای احتماعی‌دیدن امنیت، تجارب جهانی، توصیه‌های ایرانی

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده گروه