مرکز مطالعات جامعه و امنیت

مرکز مطالعات جامعه و امنیت

ارتباط با ما

کاربر عزیر به سایت مرکز مطالعات جامعه و امنیت خوش آمدید.

شما می توانید با ما به آدرس‌های زیر تماس حاصل فرمایید. مشتاقانه منتظر ارتباط با شما هستیم.

 

نشانی‌پستی: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی، پژوهشکاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز مطالعات امنیت اجتماعی

کدپستی: 1437774681

صندوق پستی: 6419-14155

تلفن: 88608398

نمابر (فکس): 88608398

پست الکترونیکی:

مدیر مرکز: Director@csss.ir

روابط عمومی مرکز: info@csss.ir 

در سایت گوگل: csss88pazhuhesh@gmail.com لازم به ذکر است که این آدرس در دسترس است و هر روز مورد بازبینی قرار می‌گیرد.

کتاب های منتشر شده گروه